İç Kontrol

Teşkilat Şeması
Organizasyon Şeması

Görev Tanımları

  + Enstitü Müdürü
  + Enstitü Müdür Yardımcısı
  + Enstitü Kurulu
  + Enstitü Yönetim Kurulu
  + Enstitü Sekreteri
  + Personel-Tahakkuk İşleri
  + Öğrenci İşleri
  + Yazı İşleri
  + Sürekli İşçi

İş Süreçleri
Ayniyat-Satın Alma Bürosu
  + Bütçe Hazırlık İş Süreci 
  + Doğrudan Temin İş Süreci
  + Hurdaya Ayırma İş Süreci
  + Yıl Sonu Sayım İş Süreci
Öğrenci İşleri Bürosu
  + Danışman Atanması İş Süreci
  + Danışman Değişikliği İş Süreci
  + Ders Kayıt İş Süreci
  + Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Süreci
  + Doktora Tez Savunma Sınavı İş Süreci
  + Doktora Yeterlik Sınavı İş Süreci
  + Doktora Tez Altı Aylık Çalışma Raporları (TİK) İş Süreci
  + İlgili Yarıyıl Derslerinin Açılması ve Kapatılması İş Süreci
  + Lisansüstü Öğrenci Kabul Jürilerinin Belirlenme İş Süreci
  + Kendi İsteği ile Kayıt Sildirme İş Süreci
  + Kayıt Dondurma İş Süreci
  + Müfredat Değişikliği Öneri ve Onay İş Süreci
  + Öğrenci Belge Talep İş Süreci
  + Öğrenci Kontenjanları İş Süreci
  + Sınav Tarihlerinin ve Katkı Oranların Belirlenmesi İş Süreci
  + T.C. Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Online Önkayıt Başvuru İş Süreci
  + T.C. Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt İş Süreci
  + Tez Teslimi İş Süreci
  + Uluslararası Öğrenci Lisansüstü Online Önkayıt Başvuru İş Süreci
  + Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İş Süreci
  + Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü İş Süreci
  + Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Süreci
Muhasebe Bürosu
  + Arıza-Onarım İş Süreci
  + Ek Ders Ödemeleri İş Süreci
  + İdari Personel Fazla Mesai Ödemeleri İş Süreci
  + Jüri Ücret Ödemesi İş Süreci
  + Katılım Ödemeleri İş Süreci
  + Maaş Ödemeleri İş Süreci
  + Talep Formları İş Süreci
  + Yarıyıl Sonu Sınav Ödemeleri İş Süreci
  + Yolluk Ödemeleri İş Süreci
Personel İşleri Bürosu
  + 39.Madde Görevlendirmeler İş Süreci
  + 40-a Görevlendirmeleri İş Süreci
  + Araştırma Görevlisi Atama İş Süreci
  + Soruşturma İş Süreci
Yazı İşleri Bürosu
  + Resmi Yazışmalar İş Süreci
  + Yazılı Belge Talebi İş Süreci

Kamu İç Kontrol Standartları
  + Kontrol Ortamı
  + Risk Degerlendirme
  + Kontrol Faaliyetleri
  + Bilgi ve İletişim

Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Hizmet Envanteri Tablosu
deneme
 
>