Enstitü Yönetimi

Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Banu BAYAR
0252 211 4901 / 0252 211 3201     bbayar@mu.edu tr
Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ
Enstitü Müdür Yardımcısı
0252 211 4902 / 0252 211 3245 / 5612 fatmakerkez@mu.edu tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
Enstitü Müdür Yardımcısı
0252 211 4902 / 0252 211 5863     gulaymanav@mu.edu tr
Enstitü Sekreteri
Bernur Zeynep KOROĞLU DİNÇER
0252 211 5466     zeynep@mu.edu tr


Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Banu BAYAR
Başkan
0252 211 4901 / 0252 211 3201     bbayar@mu.edu tr
Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ
Üye
0252 211 4902 / 0252 211 3245 / 5612 fatmakerkez@mu.edu tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
Üye
0252 211 4902 / 0252 211 5863     gulaymanav@mu.edu tr
Prof. Dr. Özcan SAYGIN
Üye
0252 211 4990 / 0252 211 1997     osaygin@mu.edu tr
Doç. Dr. Zöhre IRMAK
Üye
0252 211 3204     zirmak@mu.edu tr
Doç. Dr. Saffet OCAK
Üye
0252 211 3214     saffetocak@mu.edu tr
 

Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Banu BAYAR (Başkan)
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 4901 / 0252 211 3201     bbayar@mu.edu tr
Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ
Üye
0252 211 4902 / 0252 211 3245 / 5612 fatmakerkez@mu.edu tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
Üye
0252 211 4902 / 0252 211 5863     gulaymanav@mu.edu tr
Prof. Dr. Özcan SAYGIN
Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 4990 / 0252 211 1997     osaygin@mu.edu tr
Prof. Dr. Recep GÜRSOY
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 1951     recepgursoy@mu.edu tr
Prof. Dr. Erşan KARABABA
Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 3212     ekarababa@mu.edu tr
Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA
Hemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 5567     nakdolunbalkaya@mu.edu tr
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 4820     fozturk@mu.edu tr
Doç. Dr. Saffet OCAK
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 3214     saffetocak@mu.edu tr
Doç. Dr. Tuba EDGÜNLÜ
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 3203    tgedgunlu@mu.edu tr
Prof. Dr. Gülnihal KUTLU
Yaşlı Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 5180     gulnihalkutlu@mu.edu tr
 

 
>