Enstitü Yönetimi

 
ENSTİTÜ YÖNETİMİ
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Banu BAYAR
0252 211 4901
0252 211 3201
bbayar@mu.edu.tr
Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ
0252 211 4902
0252 211 3245
fatmakerkez@mu.edu.tr
Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
0252 211 4902
0252 211 5863
gulaymanav@mu.edu.tr
Enstitü Sekreteri
Bernur Zeynep KOROĞLU DİNÇER
0252 211 5466 zeynep@mu.edu.tr
 
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. Banu BAYAR
0252 211 4901
0252 211 3201
bbayar@mu.edu.tr
Üye
Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ
0252 211 4902
0252 211 3245
fatmakerkez@mu.edu.tr
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
0252 211 4902
0252 211 5863
gulaymanav@mu.edu.tr
Üye
Prof. Dr. Özcan SAYGIN
0252 211 1950
0252 211 1987
osaygin@mu.edu.tr
Üye
Doç. Dr. Zöhre IRMAK
0252 211 3204 zirmak@mu.edu.tr
Üye
Doç. Dr. Saffet OCAK
0252 211 3214 saffetocak@mu.edu.tr
 
ENSTİTÜ KURULU
Başkan
Prof. Dr. Banu BAYAR
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı
0252 211 4901
0252 211 3201
bbayar@mu.edu.tr
Üye
Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ
0252 211 4902
0252 211 3245
fatmakerkez@mu.edu.tr
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
0252 211 4902
0252 211 5863
gulaymanav@mu.edu.tr
Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özcan SAYGIN
0252 211 1950
0252 211 1987
osaygin@mu.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özcan SAYGIN
0252 211 1950
0252 211 1987
osaygin@mu.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatmagül YUR
0252 211 1325
0252 211 5732
fatmagulyur@mu.edu.tr
Hemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Havva AKPINAR
0252 211 5722 havvaakpinar@mu.edu.tr
Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
0252 211 4820 fozturk@mu.edu.tr
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE
0252 211 5457 sdurukankose@mu.edu.tr
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tuba EDGÜNLÜ
0252 211 3203 tgedgunlu@mu.edu.tr
Veterinerlik Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aziz BÜLBÜL
0252 211 5827 azizbulbul@mu.edu.tr
Yaşlı Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülnihal KUTLU GÜNERGİN
0252 211 5180 gulnihalkutlu@mu.edu.tr

  
>