MSKÜ Senatosunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Sınavlarına İlişkin Kararı

11/05/2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı doğrultusundaki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Mayıs 2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısında yer alan “dönem sonu sınavları ile bu eğitim öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların Üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev veya proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.” hükmü dikkate alınarak; 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerine ilişkin yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, yabancı dil yeterlik sınavları, yarıyıl içinde yapılması gereken tek ders sınavları ile diğer tüm sınavların aşağıda belirtilen esaslar ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/03/2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısında belirtilen “ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz ününde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden öğretim elamanı tarafından belirlenen biriyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
 
1- Öğrencilerin, sınav yerine uzaktan yapacağı çalışmalar ile uzaktan öğretim yöntemiyle yapacağı uygulamaların COVID-19 kapsamında Ülke genelinde alınan önlemleri ve öğrenciyi olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenmesi,

2- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  yarıyıl sonu sınavları yerine yapılacak ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden öğretim elamanı tarafından belirlenen çalışmaların 23 Mayıs 2020 tarihi 24:00'a kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurulması,

3- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yüz yüze yapılabileceği değerlendirilen ancak uzaktan öğretim yöntemi ile yapılamayan uygulama ve laboratuvar derslerine ilişkin ders, ara sınav ve Yarıyıl sonu sınavlarının yerine de ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı , video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden uygun olan birinin öğretim elemanı tarafından belirlenerek DYS üzerinden 23 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00’a kadar sisteme yüklenmesi,

4- Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları ile daha önce yapılamayan uygulamalı dersler için ara sınavları yerine yapılan çalışmaların 7 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar tamamlanarak öğrenciler tarafından DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,

5- Yarıyıl sonu sınavı ve uygulamalı dersler için ara sınav yerine yapılan çalışmaların 14 Haziran 2020 günü saat 24.00’a kadar değerlendirilerek öğretim elemanları tarafından sonuçların OBS üzerinden ilan edilmesi,

6- Bütünleme sınavı yerine yapılacak çalışmaların ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı , video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden uygun olan birinin öğretim elemanı tarafından belirlenerek 17 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurularak sisteme yüklenmesi,

7- Bütünleme sınavı yerine yapılacak çalışmaların 24 Haziran 2020 günü saat 24.00’a kadar öğrenciler tarafından DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,

8- Bütünleme sınavı yerine yapılan çalışmaların öğretim elemanları tarafından 28 Haziran 2020 günü saat 24.00’a  kadar değerlendirilerek sonuçların OBS üzerinden ilan edilmesine karar verilmiştir.

Sorularınız için Enstitümüze sagbil@mu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

(Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Öğrencileri için, Yeterlik Sınavları ödev şeklinde olacaktır. Yeterlik Sınavları yüzyüze ya da çevrimiçi ortamda yapılmayacaktır.
İlgili Kararın 11.-12.-13. Maddelerine göre YDYO Hazırlık Yeterlik Sınavı yerine geçecek ödevlerin içerikleri ve değerlendirme oranları 2 Haziran 2020 günü 24:00’a kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurulacaktır. Ödevlerin teslimi öğrenciler tarafından DYS üzerinden 9 Haziran 2020 günü saat 24.00’a kadar sisteme yüklenmeleri tamamlanacaktır. Ödevler 19 Haziran 2020 saat 24:00’a kadar öğretim görevlileri tarafından değerlendirilerek sonuçlar YDYO Müdürlüğünce ilan edilecektir.
2019-2020 akademik yılında yüzyüze eğitimin sonlandığı 13 Mart 2020 tarihi ders bitimine kadar MSKÜ Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 17’ye göre hazırlık programındaki derslerin en az %85’ine devam koşulunu sağlamayan öğrencilerimizin aynı eğitim-öğretim yılı içinde yapılan yeterlik sınavı yerine geçecek ödevlere erişim hakkı devamsız sayıldıkları için bulunmamaktadır. Türkçe Hazırlık Öğrencileri sorularını ydyo@mu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler.)

Son Güncelleme Tarihi : 10.06.2020 17:20 Okunma Sayısı : 132

Son Duyurular
>