İdari Personel

B. Zeynep KOROĞLU DİNÇER
Enstitü Sekreteri
Şevkiye KOÇYİĞİT
Bilgisayar İşletmeni
Leyla BULUŞ
Bilgisayar İşletmeni
Mustafa ÖZDİL
Memur
>