Nitel Araştırma Semineri (II. Bölüm)

Nitel Verilerin Analizi ve Raporlanması

Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
Hemşirelik Ana Bilim Dal
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Tarih: 24 Aralık 2021 Cuma
Saat: 13.30
Yer: Spor Bilimleri Fakültesi Amfisi

Düzenleyen:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

İki eğitime katılanlara katılım belgesi verilecektir.

24.12.2021

Son Etkinlikler
>