Bahar Yarıyılı Seminerleri I - COVID-19 Pandemisi

COVID-19 Pandemi Semineri  2 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti.
"Sürveyans ve Filyasyon Çalışmaları" Prof. Dr. Media SUBAŞI BAYBUĞA, "Koruyucu Ekipman Kullanımı" Dr. Öğr. Üyesi Fatma BİRGİLİ, "COV+ Gebe ve Lohusaya Hemşirelik Yaklaşımı" Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BİLGE, "COV+ ve Temaslı Çocuğa Yönelik Hemşirelik Yaklaşımı" Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, "COV+ Tanılı Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı" Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KÖSE ve "Pandemi Sürecinde Zorlanmalar ve Etkin Baş Etme" Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK tarafından sunuldu.

     
 

Son Güncelleme Tarihi : 15.03.2021 17:49

Son Etkinlikler
>