2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İstatistikleri

Sayılarla Sağlık Bilimleri Enstitüsü
««Önceki dönem istatistikleri««
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı
Eğitim-Öğretim
Ana Bilim Dalı 10
Program 22
Öğrenci Sayıları
Doktora Öğrencileri 78
Yüksek Lisans Öğrencileri 288

Kadın 261
Erkek 105


Uluslararası Öğrenci 9

Son 1 Yılın Mezunları 23
  Doktora 1
  Tezli Yüksek Lisans 22


Program Bazında Mevcut Öğrenci Sayıları

Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

19

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

23

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

15

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

31

Cerrahi Hastalıklar  Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

12

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

17

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

21

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

19

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

54

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı

3

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

23

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

8

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı

16

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

6

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

23

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

3

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

8

Sağlık Yönetimi İÖ Tezsiz Yüksek Lisans Programı

0

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

30

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

8

Veterinerlik Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

5

Yaşlı Sağlığı Doktora Programı

22

TOPLAM

366

 

 

>