Tarihçe

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşu, 03.03.2011 tarihli Üniversitemiz Senato Toplantısı’nda görüşülerek, 433/06 sayılı karar ile Yükseköğretim Kurulu’na sunulmuş olup, 2012/3243 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet kazanmıştır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrosunda görev yapmakta olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün TURHAN Enstitümüzü kurmak üzere,  08 Ağustos 2012 tarihinde müdür olarak görevlendirilmiştir.

08.09.2015 - 21.07.2020 tarihleri arasında, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK Enstitü Müdürü olarak görev yapmıştır.

21.07.2020 -12.12.2022 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu BAYAR  Enstitü Müdürü olarak görev yapmıştır. 

13.12.2022 tarihi itibariyle, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müesser ÖZCAN Enstitü Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 

Enstitümüzde halen
   +  Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
   +  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
   +  Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı
   +  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
   +  Sağlık Yönetimi Doktora Programı
   +  Yaşlı Sağlığı Doktora Programı
   +  Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Sağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
   +  Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
   +  Veterinerlik Fizyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

olmak üzere; 6 Doktora Programı, 16 Tezli Yüksek Lisans Programı ve 1 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile toplam 23 programda eğitim ve öğretim hizmetlerine devam edilmektedir.