2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İstatistikleri

Sayılarla Sağlık Bilimleri Enstitüsü
««Önceki dönem istatistikleri««
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı
Eğitim-Öğretim
Ana Bilim Dalı 10
Program 23
Öğrenci Sayıları
Doktora Öğrencileri 77
Yüksek Lisans Öğrencileri 309

Kadın 276
Erkek 110


Uluslararası Öğrenci 7

Son 1 Yılın Mezunları 77
  Doktora 7
  Tezli Yüksek Lisans 70


Program Bazında Mevcut Öğrenci Sayıları

Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

21

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

20

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

23

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

30

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

14

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

12

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

27

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

18

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

35

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı

2

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

26

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

4

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı

18

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

3

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

25

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

0

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

4

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

12

Sağlık Yönetimi İÖ Tezsiz Yüksek Lisans Programı

18

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

39

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

9

Veterinerlik Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

5

Yaşlı Sağlığı Doktora Programı

21

TOPLAM

386