2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İstatistikleri

Sayılarla Sağlık Bilimleri Enstitüsü
««Önceki dönem istatistikleri««
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı
Eğitim-Öğretim
Ana Bilim Dalı 10
Program 22
Öğrenci Sayıları
Doktora Öğrencileri 79
Yüksek Lisans Öğrencileri 350

Kadın 310
Erkek 119


Uluslararası Öğrenci 7

Son 1 Yılın Mezunları 47
  Doktora 3
  Tezli Yüksek Lisans 44


Program Bazında Mevcut Öğrenci Sayıları

Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

22

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

22

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

20

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

39

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

14

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

17

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

23

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

19

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

46

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı

2

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

32

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

5

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı

20

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

6

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

29

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

4

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

11

Sağlık Yönetimi İÖ Tezsiz Yüksek Lisans Programı

18

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

46

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

8

Veterinerlik Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

5

Yaşlı Sağlığı Doktora Programı

21

TOPLAM

429