Duyurular 
 
Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitim Olanakları
 
Ülkemiz genelinde devam eden Covid-19 salgını mücadelesi nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildiğinden, aşağıda yer alan Üniversitelerin bilgisayar ve internet sağlayıcısı uygun olan laboratuvar, kütüphane vb. alanları -birime başvurmak, randevu almak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla- ilgili şehirlerde bulunan bütün yükseköğrenim öğrencilerinin kullanımına açılmıştır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
 
Son Güncelleme: 23.10.2020 15:41