Nitel Araştırma Semineri (I. Bölüm)

Nitel Araştırma Nedir, Çeşitleri ve Örneklem Belirleme

Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
Hemşirelik Ana Bilim Dal
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Tarih: 17 Aralık 2021 Cuma
Saat: 13.30
Yer: Spor Bilimleri Fakültesi Amfisi

Düzenleyen:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

İki eğitime katılanlara katılım belgesi verilecektir.

17.12.2021

Son Etkinlikler
>